Księgi siódme – O ciąży, rodzeniu i dzieciach

ksiegi siodme o rodzeniu i dzieciach''

Nauka poznawania po poczęciu jeśli synem albo dziewką chodzi

[A]
Naprzód to jest pierwsza nauka jeśliże cna niewiasta przed poczęcim była blada a po poczęciu rumiana na licu, znak jest iże z synem chodzi.
[B]
Drugi znak, jeśliże niewiasta zastąpiwszy nic ma wielkiego obciążenia w sobie i we wszystkich członkoch, znak jest iż syna w żywocie nosi. A jeśli zasię jest bardzo mdła, leniwa, obciężała, znamię, iż dziewka będzie.
[C]
Trzeci znak z strony mleka w piersiach. Jeśli mleko jest białe a k’temu gęste iże gdy go na zwierciadło albo na miecz wstrzyknie tedy stoi na miejscu nie rozpływając się – znak jest iż syn będzie.
[D]
Czwarte z strony żywota. Jeśli prawy bok, to jest prawa słabizna więcej okrągleje wznoszęcy się, ukazuje też na syna, a wszakoż rumianość lica po poczęciu jest znamię napewniejsze poczęcia syna, a to jeśli przed poczęciem niewiasta była bladego albo śmiadego lica
[E]
Zasię wszystko przeciwnie tym znakom przerzeczonym o dziewce masz rozumieć.

Tu masz naukę jako masz poznać jesli niewista dziećmi chodzi – tak ta, która niedawno za mąż szła, jako i która dawno.

[A]

Naprzód z strony macice, iż sie ta nie przeczyścia na miesiąc według zwyczaju jej.

[B]

Drugi znak, iż już niewiasta po poczęciu nie ma lubowania i owszem brzydzi się skutkiem małżeńskim.

[C]

Trzeci znak z strony jedzenie i pokarmu jej. Abowiem taka niewiasta w rozmaitych smakoch potraw, a zwłaszcza niezwyczajnych, się kocha. To jest w kwaśnych rzeczach albo słonych, albo w zimnych, albo też w słodkich. A pospolicie więcej, niźli przed poczęciem.

[D]

Czwarte, iż takie bolenie głowy miewają i częste wracanie.

[E]

Piąte: przyrodzonych rzeczy zastanowienie, a piersi nabieranie.

Poczyna się rozprawa o rodzeniu człowieczym

Jako a którym obyczajem płód z żywota matek swoich wychodzi na świat, tudzież o przygodach i rozmaitych przypadłościach pań i niewiast, które miewają przy rodzeniu dziatek swoich. A też o pomocach lekarskiemi rzeczami ku rychłemu a lekkiemu porodzeniu i k’temu o sprawie i rządzeniu pań brzemiennych, tak przed porodzeniem, jako i po porodzeniu. Ale naprzód oznajmię rozmaite obyczaje rodzenia człowieczego. A najpierwej, którym obyczajem płód w żywocie leży, a wiele błonek bywa obleczon.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

O mleku i o mamce abo jako długo ma być dziecię dojono

Marcin Siennik, Zielnik, Księgi siódme, … Więcej

(...)

Tagi .Dodaj do zakładek Link.