Łuk

łukPorrum, Lauch

Marcin Siennik, Zielnik, księgi pierwsze, Część pierwsza, Rozdział 167

A
Łuk jest dwojaki: jeden domowy, a drugi polny. Jest ciepły w trzecim stopniu, a suchy w wtórym, leśny jest gorszy. Abowiem jest cieplejszy i suchszy, niż domowy.
B
Łuk szkodzi żołądkowi, dlatego, iż czyni nadymanie w nim i wiatry, a dla swej ostrości pięte żyły psuje.
C
Napełnia też głowę dymy grubemi, które z siebie wypuszcza w głowę, a tak wzrok ćmi.
D
Częste też pożywanie łuku czyni straszliwe sny, a przeto ludzie, w których kolera panuje,a  w których melankolia obfituje, mają się powścięgać od łuku. A ci ludzie, którzy mają mdłą głowę. A kto by się bez niego nie mógł obyć, tedy taki po jedzeniu jego ma jeść laktukę, albo wysokiego mleczu sałatę, albo też ukopawszy łuk, uwarzy ji z laktuką, a pożywaj go dla wyczyścienia piersi i płuc, i wątroby z nieczystości grubych.
E
Gdy łuk stłuczesz z octem, z sokiem babczanym, a tego w nozdrze włożysz, krew stanowi.
G
Gdy też kogo wąż uje, stłucz łuk, a przyłóż go na ranę, wyciągnie jad z rany.
H
Sok też łuków z trochą miodu przaśnego zmieszany, rany goi.
I
Sok też łukowy zmieszany z sokiem korzenia liliowego, boleść krzyżową oddala, gdy im namażesz krzyże.
K
Łuk też surowy z kapustą jedzony, broni od upicia, a pobudza ku cielesnej żądzy.
L
Samą też wonią łukową czyni to, iż węże i niedźwiadkowie uciekają przed nią.
Sok też łukowy z piretrum na bolący ząb przyłożony, boleść oddala i robaki z niego wypędza.
M
A wszakoż częste pożywanie tego łuku żołądek obciąża, pragnienie czyni, krew zapala, a to gdy go kto wiele pożywa.
N
nasienie łukowe z nasieniem czosnkowym starte na proch, a dane z wodką babczaną, zastanawia krew, która z piersi płynie.
O
Sok też łuków z oliwą zmieszany jest dobry na złe rany, które z krost pochodzą.
P
Łuk polny kazi ciało, abowiem je drze i gryzie, a czyni bolenie w głowie i urynę pobudza, i rzecz u białychgłów przyrodzoną.
Q
[H]emoroidy też pobudza ku płynieniu, gdy ji uwarzywszy, a potym na stolec przyłożysz na noc.
S
Liście też łukowe z ziarnkami jodłowymi, gdy uwarzywszy w wodzie, a przyłożysz na stolec, czynisz stolce, kiedy się komu chce, a nie może ich mieć.
T
Naprzeciwko też kolice jest dobry łuk z olejkiem migdałowym uwarzony, a tym mazać żywot, Awicenna radzi.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.