Opłacalność pszczelarstwa polskiego w XIX wieku

Artykułu tego nigdzie nie publikowałem, jest on w istocie pracą roczną, którą pisałem swego czasu na trzecim roku studiów historycznych. Dzisiaj, naturalnie, napisałbym go zupełnie inaczej. Szczególnie kontrowersyjne wydają sie być wyliczenia. Próbując ujednolicić stosowane wartości przeliczałem je na złoto. Dzisiaj wiem, że jest to błąd, ponieważ pieniądze – nawet oparte na parytecie kruszcowym – mają zwykle inną wartość, niż złoto, a wartośc ta zależna jest od autorytetu emitenta, pokrycia w towarach, zaufania do waluty i wielu innych zjawisk gospodarczych.

Jeden ze znajomych pszczelarzy czytał ten tekst w maszynopisie i poprosił mnie, abym go gdzieś opublikował, ponieważ – jego zdaniem – może on wnieść sporo nowych informacji do dziejów pszczelarstwa. Z tego powodu go publikuję, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie podane tu wyliczenia należałoby oprzeć nie na złocie, ale na ocenie rzeczywistej siły nabywczej poszczególnych walut.

Zezwala się na cytowanie pod warunkiem podania źródła.

Jakub Brodacki

Pszczelarstwo w Królestwie Kongresowym w latach 1816-1870. Problem opłacalności.

„Pomnijmy(…) cośmy sobie i najpóźniejszym pokoleniom(…) winni”

Mikołaj Witwicki

  1. Wstęp

  2. Pszczelarstwo i handel produktami pszczelnymi

  3. Biznesplany pszczelarzy polskich w XIX wieku

  4. Opłacalność pszczelarstwa

  5. Podsumowanie

  6. Bibliografia

 

Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.