Romanowo ziele

Titimalus Dendroides, Tauffelsmilich grosz Marcin … Więcej

Przestęp

Brionia, Stuckwurg Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Bez [czarny]

Sambucus, Holderbaum Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej