Wiśnie białe

Schinus vel cerasa alba, Weysse … Więcej

Jedwabne śliwki

Mixaria seu Sebestena, Leymberlein Marcin … Więcej

Kurzanoga albo tłustosz

Portulaca, Burtzelkraut Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Nostrzeg abo komenica

Mellilotum vulgare, Steinkie Marcin Siennik, … Więcej

Wężowy trunk albo trank

Virga Aurea, Haydnisch wund kraut … Więcej