Brodawnik wielki

Heliotropium maius, Starendt wartzenkraut Marcin … Więcej

Krokos

Cartamus, Wild Safran Marcin Siennik, … Więcej

Baran trzodny

Aries, Sturle ein wider Marcin … Więcej

Dziewanna

Tapsus barbatus, Wulen kraut Marcin … Więcej

Osieł

Asinus, Esel Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Szczaw

Acetosa, Sawer ampfer Zielnik Siennika, … Więcej