Alona

Aloc, Aloen Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Ślaz

Malva hortensis, Kes Bappel Marcin … Więcej

Nostrzeg abo komenica

Mellilotum vulgare, Steinkie Marcin Siennik, … Więcej

Matki bożej len

Linatia, Harnkraut Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Włoska wierzba

Agnus castus, Schaffmulle Marcin Siennik, … Więcej

Kappary

Capparis, Kaparen Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Opich

Apium, Eppich Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Psie wiśnie abo miechunki

Alkakenge, Schluten Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Łuk

Porrum, Lauch Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Mieczykowie

Acorus, Gelschwerte Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej