Ślaz

Malva hortensis, Kes Bappel Marcin … Więcej

Poziemki

Fragaria, Lerdbirenn Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Sałata ogrodna

Lactuca, Latych Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Borag

Borago, Borych Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Dzieninoc

Paritaria, Tag und Nacht Marcin … Więcej

Rzepa

Rapa, Rüben Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Szpinak

Spinachia, Spinetkraut oder Bynetsch Zielnik … Więcej