Polej

Pulegium, Polej Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Brodawnik wielki

Heliotropium maius, Starendt wartzenkraut Marcin … Więcej

Pies

Marcin Siennik, Zielnik, Księgi wtóre, … Więcej

Sałata ogrodna

Lactuca, Latych Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Dzięgiel

Angelica, Engelwurtz od[er] geisztz wurtz … Więcej

Osieł

Asinus, Esel Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Koza

Capra, Cygen Geyss Marcin Siennik, … Więcej

O przyrodzeniu a własności ryb

O przyrodzeniu a własności ryb … Więcej

Bania

curbita, Kurbsen Zielnik Siennika, Księgi … Więcej