Przymiotowe ziele

Senecion, Kreutzwurtz Marcin Siennik, Zielnik, … Więcej

Szczaw

Acetosa, Sawer ampfer Zielnik Siennika, … Więcej