Lekarstwa doświadczone

Nauka rządzenia ciał człowieczych tudzież sprawa w żywności ich, a jako te człowiek szkodliwym żądzam cielesnym sprzeciwić a bronić ma dla zdrowia.

Księgi Pierwsze

Do publikacji internetowej przygotował Jakub Brodacki (2012)

Wprowadzenie

Rozdział Pierwszy

Rozdział Wtóry – W czym mierności potrzeba ku zachowaniu zdrowia

Rozdział Trzeci – Iż i powietrze jest przyczyną zdrowia i chorób

Rozdział Czwarty – W jedzeniu i w piciu jakiej miary potrzeba

Rozdział Piąty – Jakiej miary które potrawy potrzebują

Rozdział Szósty – Wybór potraw słusznych potrzebny ku zdrowiu jako i mierność

Rozdział Siódmy – Zalecanie potraw godnych ku zachowaniu zdrowia, także też i naganienie pokarmów zdrowiu szkodzących

Rozdział Ósmy – Potrawy dobrą wilkość albo sok czyniące takież i zły

Rozdział Dziewiąty – Potrawy ku trawieniu łatwie a żołądek posilające

Rozdział Dziesiąty – Aby ciału potrawy tym żądliwsze były, ma być niejaką pracą trudzone, takież i odpoczywanie

Rozdział Jedenasty – Spaniu też, czuciu, słusznej miary trzeba

Rozdział Dwunasty – Wszelakie wilgie napełnienie opróżnienia potrzebuje, aby z długiego leżenia nie tlało

Rozdział Trzynasty – O przyczynach albo przygodach dusznych: wesela, gniewu, jaka w nich miara być ma

Słownik wyrazów archaicznych

Istnieją także inne cyfrowe wersje tej publikacji w postaci skanów oryginału:

CBN Polona

Część publikacji, poświęconą lekarstwom końskim, opublikowała

MBC

Dodaj komentarz