Marcin Siennik

Marcin Siennik

Herbarz

to jest ziół tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie… Teraz nowo wedle herbarzów dzisiejszego wieku i innych zacnych medyków poprawiony. Przydano Alexego Pedemontana księgi ośmiory o tajemnych a skrytych lekarstwiech… Kraków, Drukarnia Mikołaja Szarffenberga 1568

strona-zielnik-siennika'

SPIS TREŚCI

Na herb Ich M. Panów Herburtów z Fulsztyna

Dedykacja Janowi Herburtowi kasztelanowi sanockiemu

Morborum genera et nomina

Księgi pierwsze

Część pierwsza

Część wtóra

Czasy zbierania ziół…

O wódkach ziół rozmaitych

Wódki, które służą na główne boleści a zwłaszcza z zimnej przyczyny

Drugie wódki, które są dobre na wiele niemocy ludzkich a inszym misterstwem bywają palone, nie tak jako pierwsze a dlatego położymy je jakoby osobno

Jako olejki sprawować ku leczeniu

O kruszczynach a o rzeczach z ziemie kopanych

Księgi wtóre o lekarstwach z rzeczy żywych, jako z bydła, z zwierzu, z ptaków, z chrobaków i z ryb, na cztery części rozdzielone:

Część pierwsza – bydło

Część wtóra – zwierzęta leśne

Część trzecia – O ptakoch i o lekarstwie z nich

Część czwarta – ryby

Księgi trzecie – o kamieniach drogich, na wiele rzeczy potrzebnych

Księgi czwarte o sprawowaniu a czynieniu lekarstw ku rozmaitym chorobam a naprzód o mierze i ważeniu ich, pod którą mają być składane.

Księgi piąte o leczeniu wszelakich przygód tak wewnątrz, jako i z wierzchu

Księgi szóste, które się dzielą na trzy części: pierwsza o znakoch choroby; druga – o czyścieniu przez purgacje i krew; trzecia część o ukazaniu czasu słusznego k’temu:

Część pierwsza – o znakoch choroby

Część druga – o purgacjach

Część trzecia – O znakach i planetach

Księgi siódme mające w sobie naukę jako brzemiene panie sprawiać się mają nosząc płód; jako się tez ku rodzeniu i przy rodzeniu rządzić. Też nauka pomocnicam k’temu jako potym dziatki chować i choroby ich leczyć.

Księgi ósme, w których nauka jest ustrzec się powietrza zarażonego, to jest morowego i wykazując lekarstwa, którym nabytego pozbyć.

Dodaj komentarz